Τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα της ταυτότητας του κτιρίου, που εγκαθίστανται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, θα είναι άμεσα διασυνδεδεμένα και θα λειτουργούν ενιαία με τις αντίστοιχες βάσεις καταχώρισης και αποθήκευσης δεδομένων των ακινήτων της Κτηματολόγιο Α.Ε., της ΔΕΗ Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Έτσι η πολιτεία σταδιακά με την εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο της κατάστασης των ακινήτων, των πραγματικών επιφανειών και των χρήσεών τους, τόσο για τον εντοπισμό αυθαιρεσιών και πολεοδομικών υπερβάσεων όσο και για φορολογικούς σκοπούς.

Η έκδοση πιστοποιητικού υπαγωγής στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου θα είναι υποχρεωτική από την έναρξη εφαρμογής του νέου θεσμού, δηλαδή από τις αρχές του νέου χρόνου ως εξής:

    • Για όλα τα ακίνητα, παλαιά και νέα, προκειμένου να μεταβιβαστούν.
    • Για όλες τις νέες οικοδομές, ως προϋπόθεση σύνδεσης του ακινήτου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κ.λπ.).
    • Για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νέου νόμου του ΥΠΕΚΑ, ως προϋπόθεση της έκδοσης του πιστοποιητικού νομιμοποίησης ή τακτοποίησης του αυθαιρέτου παράλληλα με την εξόφληση του εφάπαξ προστίμου.
    • Για τις υφιστάμενες ιδιοκτησίες ακινήτων θα δοθεί προθεσμία 10 έως 15 ετών, εντός της οποίας πρέπει να καταγραφούν στην ταυτότητα του κτιρίου.

 

Οι νέες δηλώσεις αυθαιρέτων, για τις οποίες έχει οριστεί προθεσμία υποβολής συνολικά 18 μηνών, μέχρι την άνοιξη του 2015 θα γίνονται με παράλληλη δήλωση του ακινήτου στην «ηλεκτρονική ταυτότητα» του κτηρίου.

Το σχετικό εκτελεστικό Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του θεσμού και έχει πάρει πλέον τελική μορφή, προκειμένου να τεθεί σε ψήφιση.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in