ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

Κων/νος Χρυσανθακόπουλος - Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών (2002) με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε Έργα Υποδομής Πολιτικού Μηχανικού. 

Η διπλωματική του εργασία αφορούσε έλεγχο και ενίσχυση κατασκευής με ανελαστικές μεθόδους. Η διατριβή του αφορούσε την δυναμική εξιδανίκευση πολυβάθμιων συστημάτων με ισοδύναμούς απλούστερους ταλαντωτές. Έχει ασχοληθεί κυρίως με την έκδοση οικοδομικών αδειών και με στατικές μελέτες παντώς τύπου.  Διατηρεί μελετητικό πτυχίο στατικών και τοπογραφικών εργασειών. Συνεργάζεται από το 2005 με την εταιρεία STEELHOUSE η οποία εξειδικεύεται σε μεταλλικές κατασκευές ελαφρού τύπου.  


Σαλώμη Βασλαματζή - Τοπογράφος Μηχανικός

Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ (1975). 

Εργάστηκε στην Νομαρχία Πατρών  και στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων για αρκετά χρόνια. Έχει ασχοληθεί κυρίως με εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα ύδρευση-αποχέτευσης, οδοποιία και τοπογραφικές αποτυπώσεις.  Διατηρεί μελετητικό πτυχίο υδραυλικών και τοπογραφικών εργασειών.  


Θεόδωρος Μανίκας - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ηλεκτρολόγος μηχανικός απόφοιτος ΑΤΕΙ Πατρών (2004).

Η πτυχιακή του εργασία είχε θέμα τον προγραμματισμό δικτύου. Η μεταπτυχιακή διατριβή που εκπονεί αφορά την κίνηση ρευστών. Έχει απασχοληθεί στην ΔΕΗ στο τεχνικό τμήμα & στο τμήμα μεγάλων πελατών. Ασχολείται με μηχανολογικές μελέτες και εξειδικεύεται σε μελέτες ενεργειακής απόδοσης.


Το γραφείο μας έχει ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ και ΤΕΧΝΙΤΕΣ με δυνατότητα να καλύψει οποιαδήποτε εργασία παροχής υπηρεσιών ή κατασκευαστικού έργουFacebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in