ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2024" - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ

 

 

Η υποβολή αιτήσεων κατοικιών - διαμερισμάτων για τον ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2024" του προγράμματος αναμένεται εντός ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ.

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : Όλες οι αιτήσεις που θα υποβληθούν ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ βάσει κριτηρίων και προκύπτει λίστα κατάταξης ANA NOMO από την οποία κρίνεται η υπαγωγή ή όχι στο πρόγραμμα. 

Όπως και οι προηγούμενοι κύκλοι το νέο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2024 παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες και τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών. 

Όλη η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, την παρακολούθηση της πορείας τους, την ένταξη και την τελική επιχορήγηση του "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2024" γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

Για να είναι επιλέξιμο, ένα ακίνητο πρέπει να είναι μονοκατοικία ή αυτόνομο διαμέρισμα και να:

 1. Υφίσταται νόμιμα.
 2. Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 3. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 4. Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΟΥΝ!

 • ΕΥΡΕΣΗ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ για το ακίνητο που ενδιαφέρει (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΚΑΤΟΨΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ με αυτοψία από τον Μηχανικό για τυχόν τακτοποίηση ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ.
 • Έλεγχος λοιπών στοιχείων ακινήτου (Ε9, Ε1, ΔΕΗ, Κτηματολόγιο) για πιθανές διορθώσεις.

Μετά τα παραπάνω προχωρούμε σε διενέργεια ΑΡΧΙΚΗΣ ενεργειακής επιθεώρησης, και έκδοση του απαιτούμενου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στο οποίο ελέγχεται η κατηγορία στην οποία βρίσκεται η κατοικία. Βάσει αυτού και με δεδομένες τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής αναβάθμισης που θέτει το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2024 επιλέγονται οι επεμβάσεις-παρεμβάσεις στην κατοικία με στόχο τη βέλτιστη ενεργειακή αναβάθμιση στο ελάχιστο κόστος 

ΠΡΙΝ την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ καθώς είναι προϋποθεση για την μετέπειτα σύνταξη της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του ΑΚΙΝΗΤΟΥ που απαιτείται σε όλες τις επιλέξιμες αιτήσεις του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ!

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Με την υποβολή της κάθε αίτηση λαμβάνει μια ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ή οποία εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες και λαμβάνει υπόψη πέρα από ενεργειακά κριτήρια τόσο κοινωνικά όσο και εισοδηματικά.

Ο μηχανικός που θα αναλάβει την αίτηση στο Πρόγραμμα παίζει ουσιαστικό ρόλο καθώς μπορεί με την εμπειρία του να ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ την πρόταση επεμβάσεων (ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας) ώστε να πετύχετε την υψηλότερη βαθμολογία!

 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2024 εντάσσονται αποκλειστικά στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων - υαλοπινάκων.
 • Σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (π.χ. τέντες, ρολλά).
 • Συστήματα (εξωτερικά ή εσωτερικά) θερμομόνωσης σε τοιχοποιίες, στέγες, δώματα, οροφές.
 • Συστήματα θέρμανσης - ψύξης (π.χ. κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, λέβητες φυσικού αερίου).
 • Διατάξεων αυτόματου ελέγχου λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης-ψύξης.
 • Συστημα παροχής ζεστού νερού χρήσεως (π.χ. boiler) και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσιφώνικού συστήματος.
 • Λοιπές παρεμβάσεις  (π.χ. έξυπνες συσκευές ρύθμισης ενεργειακής κατάστασης τύπου smart home)

Στο νέο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2024 κεντρικός άξονας των παρεμβάσεων θα είναι η τοποθέτηση αντλιών θερμότητας, καθώς βάσει κατευθύνεσων της Ε.Ε. καθίστανται υποχρεωτικές ως νέα συστήματα θέρμανσης από το 2029. Για το σκοπό αυτό προβλέπονται αυξημένες επιδοτήσεις για την εγκατάστασή τους!

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες με τον μηχανικό τους συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2024 και η ηλεκτρονική αίτηση θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο περιορίζεται στην ΜΙΑ (1).

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής οι αιτήσεις κατατάσσονται σε λίστα κατάταξης βάσει βαθμολογίας και ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό γίνεται η ένταξη τους στο πρόγραμμα.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in