Πλήρης ανάρτηση δασικών χαρτών σε ΝΕΕΣ περιοχές συμπεριλαμβανομένων των νομών Αχάιας & Ηλείας

Ενστάσεις - Αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών εντός 2 μηνών!


Σε εφαρμογή του Νόμου 4389/2016 η δασική υπηρεσία των Ν. Αχάιας και Ηλείας προχώρησε στην ανάρτηση ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ & ΗΛΕΙΑΣ. Το πρόγραμμα αναρτήσεων ήδη προχωρά και για την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα αλλά και για το σύνολο της χώρας. Οι αναρτήσεις εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε 13 Ιανουαρίου 2017. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναρτήσεων, θα έχουμε τους πρώτους κυρωμένους δασικούς χάρτες μετά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

Anartisi Dasikwn_Xartwn

Οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες βρίσκονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ.

Κατά του περιεχομένου τού δασικού χάρτη που αναρτήθηκε, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων που εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση Δασών. Η ανωτέρω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΩΣ ΕΝΑΝΤΙ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΧΑΪΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : Για την περιοχή της Αχαΐας και των Πατρών η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά την 10-02-2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 10-04-2017 ημέρα Δευτέρα.
Από την ιστοσελίδα του Δασαρχείου μπορείτε να ενημερώνεστε για τις όποιες εξελίξεις - ημερομηνίες - αναρτήσεις δασικών χαρτών για όλη την Ελλάδα.

Ήδη η Διεύθυνση Δασών Αχαΐας δημοσίευσε την απόφαση αναρτήσεως του δασικού χάρτη του Νομού και αντίστοιχο έντυπο χρήσιμων οδηγιών το οποίο θα βρείτε εδώ.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται  αποκλειστικώς στον ιστότοπο της  ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων και  όποια αντίρρηση γίνεται κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη, αφορά αποκλειστικά στον χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της. Για κάθε αντίρρηση που κατατίθεται καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με την έκταση που αφορά η αντίρρηση.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Στους δασικούς χάρτες εμφανίζονται:

  • οι δασικές και οι μη δασικές εκτάσεις της ιστορικής – παλαιότερης περιόδου (κατά κανόνα είναι του έτους 1945, όπου έγινε η πρώτη αεροφωτογράφιση της Ελλάδας).

  •  οι δασικές και οι μη δασικές εκτάσεις της σημερινής – πρόσφατης περιόδου η οποία στηρίζεται στη φωτοερμηνεία των πλέον πρόσφατων αεροφωτογραφιών (οι τελευταίες μέχρι σήμερα, λήφθηκαν κατά τα έτη 2008 – 2009).

  • τα όρια των οριοθετημένων οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων.

  • τα όρια των οικισμών που δεν έχουν οριοθετηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και των πολεοδομικών μελετών που δεν έχουν ακόμα εγκριθεί.

  • Τα όρια διανομών

  • Τα όρια των τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες δασικές αρχές της περιοχής.

  • Τα όρια εκτάσεων που έχουν χαρατηριστεί αναδασωτέες ή δασωτεες.

Κάθε ιδιοκτήτης εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως και οριοθετημένων οικισμών θα πρέπει να ελέγξει την ιδιοκτησία του ώστε να αποφύγει προβλήματα με τη μεταβίβαση - αξιοποιήσή της αλλά και να διασφάλισει την αξία της αν λανθασμένα έχει καταχωρηθεί ως δασική.
Δασικές εκτάσεις ΔΕΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΑΙ και δεν έχουν πρακτική ΑΞΙΑ για τους ιδιοκτήτες τους!
  
Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in